ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการต่าง ๆ

(Terms and Conditions)

 

 

 

 

หมวดหมู่ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการต่าง ๆ

 

 

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ

(General Terms and Conditions)

 

 

แพลตฟอร์ม

(Platforms)

 

 

บริการโฆษณาออนไลน์

(Online Advertising Services)

 

 

AdPro Dynamic

- เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการ AdPro Dynamic

 

AdPro Advisor Plus

- เงื่อนไขการใช้บริการ AdPro Advisor Plus

 

AdPro Value

- เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการ AdPro Value

- เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการ AdPro Value (แบบธุรกิจกลุ่มมาตรฐาน)

- เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการ AdPro Value (แบบธุรกิจกลุ่มพิเศษ)

 

Google Ads Value

- เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการ Google Ads Value (แบบธุรกิจกลุ่มมาตรฐาน)

เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการ Google Ads Value (แบบธุรกิจกลุ่มพิเศษ)

 

เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Google Ads

- เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Google Ads (แบบธุรกิจกลุ่มมาตรฐาน)

เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Google Ads (แบบธุรกิจกลุ่มพิเศษ)

 

เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Facebook Ads

- เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Facebook Ads (แบบธุรกิจกลุ่มมาตรฐาน)

- เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Facebook Ads (แบบธุรกิจกลุ่มพิเศษ)

 

เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Instagram Ads

- เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Instagram Ads (แบบธุรกิจกลุ่มมาตรฐาน)

เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Instagram Ads (แบบธุรกิจกลุ่มพิเศษ)

 

 

 

บริการอื่น ๆ

(Additional Services)