สารบัญเงื่อนไขการให้บริการต่าง ๆ

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ
(General Terms and Conditions)ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะรายผลิตภัณฑ์และบริการ
(Specific Terms and Conditions)

 

A. เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป Website Service

 เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป Website Service


B. เงื่อนไขการใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบ Smart Design

สัญญาการใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบ Smart Design Theme

สัญญาการใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบ Smart Design M

สัญญาการใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบ Smart Design L


C. เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Google Ads

 C-1 เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Google Ads (แบบธุรกิจกลุ่มมาตรฐาน)

 C-2 เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Google Ads (แบบธุรกิจกลุ่มพิเศษ)


D. เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Facebook Ads

 D-1 เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Facebook Ads (แบบธุรกิจกลุ่มมาตรฐาน)

 D-2 เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Facebook Ads (แบบธุรกิจกลุ่มพิเศษ)


E. เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Instagram Ads

 E-1 เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Instagram Ads (แบบธุรกิจกลุ่มมาตรฐาน)

 E-2 เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Instagram Ads (แบบธุรกิจกลุ่มพิเศษ)


F. เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการ AdPro Value

G. เงื่อนไขการใช้สินค้าและบริการ Google Ads Value

 G-1 เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการ Google Ads Value (แบบธุรกิจกลุ่มมาตรฐาน)

 G-2 เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการ Google Ads Value (แบบธุรกิจกลุ่มพิเศษ)


H. เงื่อนไขการใช้บริการโมบายล์แอพ Shappy Mobile App

เงื่อนไขการใช้บริการโมบายล์แอพ Shappy SME App

• เงื่อนไขการใช้บริการโมบายล์แอพ Shappy Enterprise App

I. เงื่อนไขการใช้บริการสำหรับลูกค้าองค์กร (Enterprise Unit)

• เงื่อนไขการใช้บริการสำหรับลูกค้าองค์กร (Enterprise Unit)


J. เงื่อนไขการใช้บริการ VelaConnect

• เงื่อนไขการใช้บริการ VelaConnect


K. เงื่อนไขการใช้บริการ LINE@

• เงื่อนไขการใช้บริการ LINE@


L. เงื่อนไขการใช้บริการ G Suite

• เงื่อนไขการใช้บริการ G Suite


M. เงื่อนไขการใช้บริการ R-CRM และ R-Widget

• เงื่อนไขการใช้บริการ R-CRM

• เงื่อนไขการใช้บริการ R-Widget


N. เงื่อนไขการใช้บริการ Pointspot

• เงื่อนไขการใช้บริการ Pointspot


O. เงื่อนไขการใช้บริการ ReadyPlanet Booking

• เงื่อนไขการใช้บริการ ReadyPlanet Booking


P. นโยบายความเป็นส่วนตัว

• นโยบายความเป็นส่วนตัว


Q. นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

• นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน


R. เงื่อนไขการใช้บริการ RMP

• เงื่อนไขการใช้บริการ RMP


S. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการระบบ Chatday

• ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการระบบ Chatday


T. เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการ AdPro Dynamic

• เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการ AdPro Dynamic