เงื่อนไขการใช้บริการ G Suite

 

สมาชิกได้รับทราบ ตกลง ยินยอมปฏิบัติตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (General Terms and Conditions) ตามที่ระบุอยู่ที่ https://terms.readyplanet.com/15856245/general-terms-and-conditions และ ขอให้คำยืนยันต่อบริษัทว่า สมาชิกได้ศึกษา รับทราบ เข้าใจ และ ยินยอมที่จะปฏิบัติและให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการให้บริการ ของ G Suite (รวมถึง ที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ได้แสดงอยู่ใน Google Terms of Service หรือ ที่อื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาต้องห้าม เนื้อหาไม่เหมาะสม การปฏิบัติต้องห้าม การสื่อสารเข้าใจผิด เนื้อหาที่จำกัด เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลิขสิทธิ์ การพนันและเกม การดูแลสุขอนามัยและยา เนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง บริการทางการเงิน ข้อกำหนดกฎหมาย ธุรกิจที่ถูกจำกัด เป็นต้น) และ สมาชิกยินยอมให้บริษัทสามารถยุติการให้บริการแก่สมาชิกในกรณีที่บริษัทพบว่าสมาชิกไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดคำรับรองดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

 

1. รูปแบบการให้บริการ

1.1 บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย G Suite (ชื่อเดิม Google Apps for Work) หนึ่งในบริการของบริษัท Google Inc. เป็นบริการแอพพลิเคชั่นออกแบบโดย Google สามารถตั้งชื่ออีเมลตามชื่อองค์กร (เช่น info@companyname.com) มีพื้นที่สำหรับการเก็บไฟล์ และการแชร์ไฟล์บน Google ไดรฟ์ การประชุมผ่านวิดีโอโดยใช้แฮงเอาท์ รวมถึงสามารถจัดการไฟล์เอกสารต่างๆ ได้ร่วมกับคนในองค์กรได้แบบเรียลไทม์
 
1.2 สมาชิกที่ใช้บริการจะต้องมีโดเมนเนม

 

2. เกี่ยวกับการให้บริการ

2.1 ในการเลือกใช้บริการสมาชิก G Suite แบบสมัครสมาชิกรายปี สมาชิกจะต้องตกลงที่จะใช้บริการตามแพ็กเกจที่ได้เลือกไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
 
2.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเริ่มการให้บริการภายหลังจากที่สมาชิกได้ชำระค่าบริการตามแพ็กเกจที่ได้เลือกไว้ครบถ้วนแล้วเท่านั้น
 
2.3 หลังจากสมาชิกชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว การเปิดการใช้งานจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
 • กรณีเปิดใช้งานใหม่ ใช้ระยะเวลา 1-2 วันทำการ

 • กรณีย้ายมาใช้บริการกับบริษัทใช้ระยะเวลา 3-4 วันทำการ
2.4 ในขั้นตอนการเปิดใช้งาน สมาชิกจะต้องยืนยันตัวตนเป็นเจ้าของโดเมนธุรกิจ เช่น your-business.com ก่อน จึงจะสามารถใช้บริการ G Suite สามารถยืนยันได้ด้วย 3 วิธี
 • เพิ่มระเบียนในการตั้งค่าโดเมน

 • อัปโหลดไฟล์ HTML ในเว็บไซต์

 • เพิ่มแท็ก <meta> ในเว็บไซต์

 

3. การใช้บริการ ราคา และระยะเวลาของแพ็กเกจ

3.1 ราคาและระยะเวลาการใช้บริการจะเป็นไปตามแพ็กเกจที่สมาชิกได้เลือก
 
3.2 การซื้ออีเมลเพิ่มจะคิดค่าบริการเป็นอัตราตามสัดส่วนของอายุบริการที่เหลือจริงจากการเปิดใช้บริการครั้งแรก เช่น
 • ทำการเปิดใช้บริการครั้งแรกในวันที่  5 มกราคม 2560 จำนวน 5 อีเมล จะหมดอายุบริการในวันที่ 5 มกราคม 2561

 • จากนั้นต้องการซื้ออีเมลเพิ่มจำนวน 2 อีเมล ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ทางบริษัทจะเริ่มนับค่าบริการในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2561
 

4. เกี่ยวกับการให้บริการและ การรับผิดชอบต่อเนื้อหาของข้อมูล

4.1 บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไปยังลูกค้าหรือผู้ที่ได้รับอีเมล

4.2 ข้อมูล ภาพประกอบ เนื้อหาต่าง ๆ และที่อยู่อีเล ที่สมาชิกได้ส่งอีเมลไปนั้น จะเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูล ภาพประกอบ เนื้อหาต่าง ๆ และที่อยู่อีเมล รวมถึง การใช้งาน การรุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับบุคคคลใด ๆ

4.3 สมาชิกต้องไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ส่งจดหมายข่าวไม่พึงประสงค์ (spam) รวมถึง การกระทำที่ละเมิด พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือกฎหมายป้องกันสแปมฉบับอื่นที่มีผลบังคับใช้

 • ส่งจดหมายข่าวที่ไม่พึงประสงค์เป็นจำนวนมากไปที่บุคคลหรือหน่วยงานใดที่สมาชิกไม่เคยมีความสัมพันธ์มาก่อน

 • ส่งจดหมายข่าวที่มีลักษณะลอกเลียนหรือแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นหรือแอบอ้างใช้ที่อยู่อีเมลของบุคคลอื่น

 • ส่งจดหมายข่าวถึงผู้ใช้ที่แจ้งยกเลิกรายชื่อของตนออกจากรายการรับข่าวสาร (Unsubscribe)

 • ส่งจดหมายข่าว ด้วยเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สร้างความเสื่อมเสีย ละเมิด ล่วงล้ำหลอกลวง หยาบคาย หรือก่อให้เกิดความไม่พอใจในลักษณะอื่น ๆ

 • ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนหรือแจกจ่ายที่อยู่อีเมลของบุคคลใดๆ แก่บุคคลที่สาม โดยที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับทราบและให้การยินยอม ให้เปิดเผย

 

5. การต่ออายุแพ็กเกจ และการยกเลิกบริการ

5.1 บริษัทจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าไปให้สมาชิกทราบว่าแพ็กเกจที่ใช้อยู่กำลังจะหมดอายุ ทั้งทางอีเมล และโทรศัพท์ โดยที่หากสมาชิกประสงค์ที่จะต่ออายุของแพ็กเกจ สามารถแจ้งมายังบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน ก่อนแพ็กเกจที่ใช้อยู่จะหมดอายุ

5.2 หากสมาชิกได้ยกเลิกการใช้บริการในระหว่างปีบริการ บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินต่าง ๆ คืนให้แก่สมาชิก

 

6. ช่องทางการติดต่อ

สมาชิกสามารถติดต่อที่ได้ โทรศัพท์: 02-016-6789 หรือ email: info@readyplanet.com