PointSpot Terms and Conditions

 

เงื่อนไขการใช้บริการ PointSpot
สมาชิกได้รับทราบ ตกลง ยินยอมปฏิบัติตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (General Terms and Conditions) ตามที่ระบุอยู่ที่ https://terms.readyplanet.com/15856245/general-terms-and-conditions และ เงื่อนไขการใช้บริการรายผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. เกี่ยวกับบริการ

1.1 บริการ PointSpot คือระบบสะสมแต้มดิจิทัลสำหรับผู้บริโภค ที่สามารถใช้เป็นบัญชีสะสมแต้ม (Points Wallet) เพื่อรับแต้มจากธุรกิจร้านค้าต่างๆ ที่ตนเองเป็นสมาชิก รวมทั้งใช้เป็นระบบตัดแต้มเพื่อแลกของรางวัล (Rewards Redemtion)

1.2 ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนใช้งานได้ฟรี โดยสามารถใช้เปิดบัญชีสะสมแต้มจากร้านค้าต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

1.3 บริการ PointSpot และการออกแบบองค์ประกอบของโปรแกรมนั้น ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์จากบริษัทเรดดี้แพลนเน็ตจำกัด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในโปรแกรมและการออกแบบที่มีลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำไปใช้ที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

1.4 ผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้บริการด้วยคุณลักษณะที่มีอยู่นี้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีในอนาคตของฟังก์ชั่นต่างๆภายในระบบ ในลักษณะของการพัฒนาและ update version ใหม่ทั้งในเรื่องของการเพิ่มลดฟังก์ชั่น การปรับปรุงพัฒนาวิธีการใช้งาน user interface การเพิ่มความปลอดภัยของระบบ และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการด้านอื่นๆ

1.5 ผู้ใช้บริการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ซึ่งแสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ https://terms.readyplanet.com/16649403/privacy-policy


2. การเปิดระบบสะสมแต้มสำหรับธุรกิจ (การเปิดร้านค้าบน PointSpot)

2.1 ผู้ใช้บริการที่ต้องการเปิดใช้ระบบสะสมแต้มสำหรับธุรกิจ สามารถลงทะเบียนเปิดใช้งานแบบปกติ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้นในกรณี ฟีทเจอร์และบริการเสริมพิเศษ ที่ผู้ให้บริการจะทำการแจ้งให้ทราบถึงค่าบริการก่อนการใช้งาน

2.2 ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะอนุมัติการให้บริการ เฉพาะ ธุรกิจที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย, ศีลธรรมและวัฒนธรรมของประเทศที่นำบริการนี้ไปใช้ รวมทั้งต้องสามารถยืนยันตัวตนของธุรกิจนั้นได้

2.3 ธุรกิจที่ใช้บริการ ต้องไม่นำบริการ PointSpot นี้ไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง สร้างความรำคาญ และความเสียหายต่อผู้อื่น  

3. เกี่ยวกับระบบ

3.1 ผู้ให้บริการพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการระบบให้มีความเสถียรภาพ แต่หากมีปัญหาสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วขณะ หรือมีปัญหาอื่นใดระหว่างผู้ใช้บริการกับลูกค้าของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจจะมีขึ้น

3.2 ผู้ให้บริการได้จัดเตรียมระบบการ Backup ข้อมูลของผู้ใช้บริการตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ ในกรณีที่เกิดเหตุความเสียหายกรณีร้ายแรง ผู้ให้บริการยังสามารถนำข้อมูลที่ Backup เก็บไว้มาใช้งาน ณ ครั้งล่าสุดที่มีการ Backup สมบูรณ์ ผู้ให้บริการได้พัฒนาปรับปรุงระบบการ Backup อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและนำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามทางผู้ให้บริการไม่ได้รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมีความสูญหาย


4. การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไข

4.1 ผู้ให้บริการจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอโดยผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการยกเลิกการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่สมาชิกหรือบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้

4.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้บริการ PointSpot แก่ผู้ใช้บริการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพของผู้ใช้บริการที่ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ หรือนโยบายของผู้ให้บริการ